Trung tâm hỗ trợ tài chính World Of Bank mở thêm chi nhánh

Thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh trong năm 2019, công ty đang tìm thêm đại lý, chi nhánh để cùng hợp tác.

Công ty cổ phần World Of Bank hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ tài chính với người đứng đầu là Tổng giám đốc Lương Mạnh Dũng. Trải qua hơn 2 năm hoạt động, ông Lương Mạnh Dũng đã xây dựng cho World Of Bank một mô hình hỗ trợ tài chính thông minh, hiệu quả mang lại doanh thu hàng chục tỷ cho công ty.

Nắm bắt nhu cầu vay vốn ngày càng cao, trong năm 2019, World Of Bank sẽ mở thêm các chi nhánh, trên khắp cả nước. Đây là cơ hội cho các cá nhân và tổ chức muốn bước chân vào lĩnh vực hỗ trợ tài chính nhưng còn chưa có kiến thức và kinh nghiệm cần thiết.

Để trở thành đại lý, chi nhánh của World of Bank, các cá nhân, doanh nghiệp cần có địa điểm thuận tiện cho việc quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng và nguồn vốn tối thiểu từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Nếu trở thành chi nhánh, bạn sẽ được cử đại diện giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh và được quản lý, điều hành, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Người tham gia được tự chủ tìm kiếm, khai thác khách hàng và phát triển các hoạt động kinh doanh và hưởng các khoản lợi nhuận sau khi thực hiện chiết khấu một phần lợi nhuận kinh doanh về cho công ty.

Các chi nhánh có thể chủ động xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên tùy theo yêu cầu kinh doanh tại từng thời điểm. Công ty cổ phần World of Bank Group huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên chi nhánh và các cộng tác viên. 

Ngoài ra, các đại lý, chi nhánh sẽ được hưởng lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chương trình quảng bá thương hiệu do Công ty cổ phần World of Bank Group thực hiện.