Chuyên đề TC Cá nhân – 2: Tầm quan trọng của quản lý Tài chính cá nhân?

Quản lý Tài chính Cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cuộc sống thoải mái, an toàn và hạn chế những rủi ro không đáng có từ khía cạnh tiền bạc trong cuộc sống hằng ngày. Nếu bạn có thể kiểm soát tốt từ thu nhập đến chi tiêu và các nguồn kênh đầu tư, tiết kiệm…

Quản lý Tài chính hợp lý và hiệu quả sẽ giúp cho mỗi cá nhân nhận được những Giá trị to lớn sau đây:

  • Có một cuộc sống hiện đại, ổn định
  • Luôn có nguồn ngân sách dự bị trong tương lai
  • Trong bất cứ trường hợp nào, việc có sẵn nguồn tiền sẽ giúp bạn có thể chủ động hơn khi gặp những khó khăn bất ngờ,…
  • Phục vụ các dự định trong tương lai như: Mua nhà, mua xe,…
  • Giúp bạn biết cách sử dụng Đồng tiền một cách hợp lý, hiệu quả hơn
  • Quản lý tài chính cá nhân hợp lý sẽ giúp bạn phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ và đưa đến những cơ hội hấp dẫn.
  • Mỗi cá nhân khi đã có thể tự quản lý Tài chính, đồng nghĩa với việc bạn đã trưởng thành hơn, độc lập hơn, khôn ngoan hơn, và hạnh phúc hơn.