Chuyên đề TC Trẻ em – 4: Tại sao cần phải theo dõi thu/ chi ?

 • Tiền của bạn từ đâu tới?
 • Bạn có thể giữ tiền như thế nào?
 1. Mục tiêu:
 • Hình thành thói quen chi tiêu hợp lý từ nhỏ
 • Đồng hành cùng các em trong các hoạt động thu, chi hàng ngày
 • Bổ trợ thái độ đúng đắn về tiền và cuộc sống
 1. Nâng cao kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân
 • Thái độ biết quý trọng tiền do ba mẹ làm ra
 • Lứa tuổi đã có nhận thức và chịu tác động bởi những thứ bên ngoài: Thời trang, bạn bè,… dễ sinh ra việc tiêu quá đà
 • Chi tiêu hợp lý
 1. Nâng cao kỹ năng cơ bản về tài chính cá nhân
 • Có kiến thức, nền tảng vững chắc về tài chính
 • Làm quen để có thể đối mặt với những thử thách
 • Tạo dựng thành công trong tương lai
 • Đề kháng trước những áp lực, bạn bè, xã hội,…
 1. Có được kinh nghiệm:
 • Lập kế hoạch tài chính cá nhân thông minh
 • Tự ý thức, xây dựng nền tảng, cơ sở cho việc ra quyết định tài chính trong cuộc sống hàng ngày