Chuyên đề TC Trẻ em – 3: Phân biệt “Tài sản” và “Tiêu sản” ?

 • Tài sản: Là những thứ sẽ tạo ra lợi nhuận, làm cho thu nhập tăng lên
 • Tiêu sản: là những thứ chỉ làm tăng chi phí của bạn
 • Có một số hàng hóa, vừa là tài sản, vừa là tiêu sản. Vd: vàng, cổ phiếu, BĐS, xe hơi,…
 1. Mục đích:
 • Giúp các em hình thành, phân biệt được những thứ có ích trong thói quen sinh hoạt, sử dụng tài chính của mình
 • Định hướng tư duy tài chính để chi tiêu, đầu tư phù hợp cho tương lai
 1. Tạo nên nguồn thu nhập thụ động
 • Một người có thể lập ra cho mình nhiều nguồn thu nhập thụ động khác nhau
 • Tạo hệ thống vận hành tự động, nhượng quyền, chuỗi
 1. Tư duy sớm về tự do tài chính
 • Không phải lo lắng nhiều đến tiền
 • Chất lượng cuộc sống được cải thiện
 • Tư duy để tiền làm việc cho mình

“Tiền bạc không làm bạn giàu, mà tài sản mới giúp bạn trở nên giàu có”.

 • Robert Kiyosaki có nói : ” Người giàu mua tài sản, người trung lưu mua tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản, người nghèo chỉ toàn chi phí ”.