Chuyên đề TC Trẻ em – 2: Phân biệt giữa “Muốn” và “Cần”?

 1. Mục tiêu:
 • Học xây dựng thái độ với tiền: Tiền không phải là tất cả nhưng giúp mình có nhiều sự lựa chọn
 • Những điều nên và không nên làm với tiền để tiền tăng trưởng
 • Quyết định chi tiêu dựa trên nhu cầu chứ không phải mong muốn
 • Hiểu được lợi ích và bất lợi của việc cho tiền và làm từ thiện
 • Học cách kiếm tiền từ những công việc phù hợp với lứa tuổi
 1. Thái độ với tiền
 • Nhu cầu và mong muốn
 • Lựa chọn
 • Đừng lãng phí nước, điện, thậm chí là thức ăn!
 1. Lập ngân sách:
 • Lập kế hoạch tiết kiệm chi tiêu
 • Lập ngân sách
 • Kế hoạch tiết kiệm
 1. Kiếm tiền
 • Tiền: Bạn có thể làm gì với nó?
 • Bạn có thể kiếm tiền từ việc bán các vật dụng
 • Làm thế nào để gia tăng tiền?