Chuyên đề TC Trẻ em – 1: Tiết kiệm tiền có đơn giản?

 1. Mục tiêu:
 • Giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền
 • Hiểu được việc chi tiêu quá mức sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào?
 • Giúp các em lập kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu
 1. Tiết kiệm như thế nào là hợp lý?
 • Tiết kiệm tiền
 • Tiết kiệm điện, nước
 • Trì hoãn ham muốn sử dụng tiền
 • Ủng hộ tiền và làm từ thiện
 1. Chi tiêu thông minh
 • Lập danh sách trước khi tiêu
 • Kiểm tra và so sánh giá
 • Chi tiêu và kiếm tiền
 • Thói quen tiêu dùng thông minh