CGGPTC Cấp 2 – Chuyên đề 2: Tư duy dòng tiền trong mua bán BĐS

  1. Phân loại thị trường BĐS

                Phân loại theo giá trị BĐS

                Phân loại theo vị trí BĐS

                Phân loại theo mục đích sử dụng của BĐS

  1. Các yếu tố ảh hưởng đến hoạt động của thị trường BĐS

                Yếu tố kinh tế

                Yếu tố xã hội

                Yếu tố chính trị

  1. Các quy định của pháp luật trong giao dịch mua bán BĐS
  2. Tư duy dòng tiền trong mua-bán BĐS

                Tư duy dòng tiền trong mua BĐS

                Tư duy dòng tiền trong bán BĐS

  1. Tạo đòn bẩy tài chính từ mua – bán BĐS