CGGPTC Cấp 2 – Chuyên đề 1: Thẩm định khách hàng doanh nghiệp

  1. Thẩm định về pháp lý doanh nghiệp
  2. Đánh giá về tài sản của doanh nghiệp

               – Giá trị tài sản là BĐS

               – Giá trị tài sản là công trình xây dựng xây dựng gắn liền với đát

               – Giá trị máy móc, nhà xưởng, dây chuyền công nghệ

  1. Đánh giá chung về doanh nghiệp

               – Đánh giá đạo đức kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp

               – Đánh giá chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

               – Đánh giá thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp

  1. Đánh giá doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp

               – Thu thập hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập của doanh nghiệp

               – Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp

  1. Xử lý thông tin sau thẩm định doanh nghiệp

               – Ưu điểm của doanh nghiệp

               – Hạn chế của doanh nghiệp

               – Giải quyết vấn đề