CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CẤP I-KHÓA 1 (02/07/2021)

CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CẤP I-KHÓA 1 (02/07/2021)

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CẤP I-KHÓA 1 (02/07/2021)

Trong khóa học Chuyên gia Giải pháp tài chính cấp I-Khóa 1 đã có 29 học viên được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ “Chuyên gia Giải pháp tài chính cấp I”có giá trị sử dụng trên toàn quốc theo đúng quy định của Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam. Xin chúc mừng tất cả các học viên, chúc Anh Chị thành công trong tương lai.